Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   

เอกสารแนบ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ขนาดไฟล์:8.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 230 ครั้ง

คู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช

ขนาดไฟล์:53.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 174 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป

ขนาดไฟล์:1.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 172 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ

ขนาดไฟล์:4.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 173 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

ขนาดไฟล์:3.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 185 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสวนป่า 2535

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 214 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุ

ขนาดไฟล์:3.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 189 ครั้ง