Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ต.ค. 64

แบบคำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง

12 ต.ค. 64

แบบคำขอรับใบอนุญาตรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

12 ต.ค. 64

แบบบัญชีสถิติโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป

12 ต.ค. 64

แบบบัญชีแสดงสถิติสิ่งประดิษฐ์

12 ต.ค. 64

แบบบันทึกประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ล่าช้า)

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1