Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โทษทางกฎหมาย กรณี เผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โทษทางกฎหมาย กรณี เผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การกระทำใด ๆ เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความผิดตามมาตรา 74 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

แกลเลอรี่