Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จิตอาสา ปลูกป่า (ต้นหางนกยูงฝรั่ง) ณ วัดป่าน้ำโจน”

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จิตอาสา ปลูกป่า (ต้นหางนกยูงฝรั่ง) ณ วัดป่าน้ำโจน”

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้  นางจีรพร  อ่ำอยู่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายปริญญา ศรีแก้วดี ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จิตอาสา ปลูกป่า (ต้นหางนกยูงฝรั่ง) ณ วัดป่าน้ำโจน” โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  ณ วัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตลอดจนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 371 ต้น ต้นขนาด 5 – 19 นิ้ว สูง 5 – 8 เมตร เนื้อที่ 26 ไร่