Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น.-12.20 น. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวเกษร คำเย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนางสาวสุกัญญา แก้วน้อง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ราษฎรขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประทานการประชุม หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน   ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ผู้นำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากตำบล    บางระกำ ตำบลชุมแสงสงคราม สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ตั้งกรรมการร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายผู้ร้องเรียนและฝ่ายผู้ถูกร้องเรียน) เพื่อติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป