Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2566

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.50 น. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางจีรพร อ่ำอยู่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ร.อ. คณีพล สงเจริญ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้เปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการนำร่องปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพิษณุโลก แต่อย่างใด