Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

1234

ขนาดไฟล์:2.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง